աններելի

աններելի

Mowradyan 1993: 327 (section 3)

Պիտ. (ed. 1993) p.82, 93

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՆՆԵՐԵԼԻ — (լւոյ, լեաց) NBH 1 0210 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνήκεστος implacabilis, insanabiis, intolerabilis Որում չէ՛ արժան ներել. անթողլի. անհրաժեշտ. եւ ըստ յն. ոճոյ, Անբուժելի, անդարմանելի, անհնարին …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՄ — I. (կաս, կայ, կացի, կա՛ց, կացէ՛ք.) NBH 1 1039 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c չ. ἴσταμαι sto, եւս եւ κεῖμαι jaceo διαμένω, ἑμμένω permaneo, remaneo, persevero. Տեղականել ուրեք. հաստատուն կամ կանգուն մնալ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՐԱՍՊԱՆ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0098 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 14c ա.գ. ԱՅՐԱՍՊԱՆ որ եւ ԱՌՆԱՍՊԱՆ. սպանօղ առն կամ մարդոյ. մարդասպան. ἁνδρόφονος virum occidens, homicida մարդ մեռցնօղ, արունտէր. ... *Զի թէ այրասպանն ʼի մի ոք վնասելոյ անձն՝… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՊԱՇԽԱՐ — (ի, ից.) NBH 1 0109 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c ա. Չապաշխարօղ. անզեղջ. անապաշաւ. անդարձ. ծրդեալ մեղօք. ... *Որ գալոցն են ʼի վերայ անապաշխարիցն (տպ. անապաշխարողաց). Յճխ. ԺԹ: *Բարկութիւնն եկեալ ʼի վերայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՊԱՇԽԱՐԵԼԻ — ( ) NBH 1 0109 Chronological Sequence: 11c ա. Նոյն ընդ վ. (=ԱՆԱՊԱՇԽԱՐ) իբր անզղջանալի. աններելի. ἁμετανόητος *Այն՝ որ ոչն հաւատայ, անապաշխարելի ունի զտանջանս. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 27 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԹՈՂԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0152 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c ա. Որում չէ օրէն թողութիւն տալ. աններելի. ներում չըլլալու. *Անթողլի է ամբարշտութիւնդ ձեր. Եղիշ. ՟Ը: *Անթողլի մեղք այն է, որ ոք գործիցէ եւ պարծիցի. Ոսկ. փիլիպ.: *Թողից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՂՈՐՄ — (ի, աց.) NBH 1 0216 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 11c, 12c ա. ἁνελεήμων, ἁνελεής, ἁνηλεής immisericors, durus, crudelis Ոյր չիք ողորմ կամ ողորմութիւն ʼի սրտի. անգութ. անգորով. անագորոյն. անկարեկից. անմարդի.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՂՈՔ — ( ) NBH 1 0216 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ԱՆՈՂՈՔ ԱՆՈՂՈՔԵԼԻ. Որ ոչ ողոքի աղաչանօք. անամոքելի. անմեղկելի. խիստ. որ կակղնալ չի գիտեր. *Թշուառական, ծառայելով բազմաց եւ անհաշտ եւ խիստ եւ անողոք տերանց. Փիլ. լին.: *Անողոք աններելի սրտմտութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՂՈՔԵԼԻ — ( ) NBH 1 0216 Chronological Sequence: 6c, 10c ա. ԱՆՈՂՈՔ ԱՆՈՂՈՔԵԼԻ. Որ ոչ ողոքի աղաչանօք. անամոքելի. անմեղկելի. խիստ. որ կակղնալ չի գիտեր. *Թշուառական, ծառայելով բազմաց եւ անհաշտ եւ խիստ եւ անողոք տերանց. Փիլ. լին.: *Անողոք աններելի սրտմտութեամբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՋՈՒՆՋ — ( ) NBH 1 0232 Chronological Sequence: 11c Նոյն ընդ ԱՆՋԻՆՋ. անջնջելի. անքաւելի. (յն. աններելի.) *Զի՞ կամօք անջունջ տգիտանաս վրիպեալդ, առանց թողութեան եւ այլն. Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՔԱՒԵԼԻ — (լւոյ, լեաց.) NBH 1 0254 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c ա. Անարժան քաւութեան. եւ Աններելի. *Եթէ գացի անձն քո անքաւելի եւ անբժշկելի ʼի կեանս մնացեալ. Բրս. ապաշխ.: *Անքաւելի կորստեամբ պարտեաց: Յանքաւելեաց պարտեաց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.